fredag 14 juni 2024

inloggad som

Greater Copenhagen är ingen erövring – utan en möjlighet för Skåne

Keld_broksoKort sagt: Frågan om varumärket Greater Copenhagen är hyperkänslig i Skåne. Men omvärlden står inte still och nu har läget blivit akut. Brittiska tidningsjätten The Guardian lyfter fram varumärket och i danska medier drivs för första gången på lång tid en debatt om Öresundsregionen.
Skånes brist på handlingskraft bromsar processen.

Av Keld Broksø, Köpenhamnsredaktör

Självaste The Guardian hade för ett par veckor sedan en artikel om det nya internationella varumärket Greater Copenhagen, som namn på den region vi hittills kallat Öresundsregionen.

Frågan om Greater Copenhagen blev med ens rykande het i danska och svenska medier, och inte mindre dramatisk för Medicon Valley Alliance (MVA) som nu håller på att lösas upp.

Köpenhamn och resten av Själland är helt säkra på sin sak: Internationellt är ”Öresundsregionen” stendött. Men Skånes tvekan inför att ansluta till varumärkesarbetet är ett problem – som senaste veckorna blivit akut.

Efter 15 år kan Skåne fortfarande inte se att den dåvarande amerikanska ambassadören i Köpenhamn, Edward E. Elson, hade rätt. I tidningen Brobyggaren avrådde han år 2000 mot benämningen Öresundsregionen och efterlyste ett ordentligt, engelskt namn. Elson förutsåg den amerikanska affärsmannens problem när han skulle berätta om… ja, vad var det nu det hette igen… Orasundsregionen? Tungan skulle slå knut på sig själv.

”Det namnet kommer ingen någonsin att förstå – eller minnas. Se till att hitta ett nytt namn!” förmanade Edward E. Elson.

Men ett namn utan innehåll är ingen bra idé. Ett innehåll har däremot ”Greater Copenhagen” i form av turism- och näringslivssamarbeten om exempelvis utländska delegationer. (Se bland annat www.greatercph.com och investeringsportalen www.investcph.com.)

Så i mars blev heller inte Orasundsregionen utan Greater Copenhagen presenterat på investerings- och byggmässan MIPIM i Cannes. Men det skedde samtidigt som namnet Copenhagen Malmö Region lyftes fram i den dansk-svenska montern.

Även en student i den enklaste av reklamskolor skulle ha kuggats med ett så rörigt varumärkesarbete.

Hittills har vi hört om The Oresund Region, Copenhagen Malmö Region, Medicon Valley (hos MVA), Copenhagen-Malmö-Lund, Copenhagen Sound Region, Copenhagen, Scandinavian Bay Area och nu Greater Copenhagen. Skillnaden är att just Greater Copenhagen har uppbackning av 46 danska kommuner samt Region Hovedstaden och Region Sjælland.

Det ökar pressen på Skåne. Förhandlingarna om samarbetet påbörjades i höstas men Skåne törs, vill eller kan fortfarande inte ta ut en riktning. Klart är i alla fall att Sjælland inte väntar längre.

Läget är allvarligt eftersom regionens tillväxt halkar efter Stockholm, Amsterdam, München, Berlin och Hamburg. Om Skåne bara sa nej eller ännu bättre ja så skulle processen kunna komma vidare. Det handlar heller inte bara om marknadsföring. Greater Copenhagen kan också revitalisera samarbetet hos två viktiga organisationer:

* Medicon Valley Alliance har hamnat i hård turbulens, bland annat på grund av Greater Copenhagen. Ordförande Eva Östling har lämnat sin post efter oenighet om framtida strategier. Vd Stig Jørgensen övertar arbetet fram till ett spännande årsmöte den 22 april. Vi behöver nu ett starkt varumärke och MVA skulle kunna bli en annan typ av nätverk, men dessvärre läggs också ambassadörsprogrammet ner i sin nuvarande form.

* Øresundskomiteen har inte vågat säga så mycket som pip i frågan om Greater Copenhagen. Bristen på tydligt ställningstagande är ett svaghetstecken. Det innebär ju inte nödvändigtvis en dödsstöt för Komiteen om den skulle behöva byta namn till Greater Copenhagen. Med nytt innehåll skulle istället Komiteen kunna fokuserar mer på tillväxt i näringsliv och turism, precis som det danska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet gör. Det räcker inte att ställa frågor på Öresundstinget. Det ska finnas svar och visas ledarskap också för internationell marknadsföring. Annars kommer Öresundsindexet ligga kvar på bottennivåer.

Från danskt håll är Greater Copenhagen inte en erövring. Freden i Roskilde 1658 och slaget vid Lund 1675 satte punkt för det. Nu handlar det om förnuft, ekonomi och näringsliv under ett känt namn.

Låt oss inte vara rädda för att bli den första gränsregion som med sitt namn (bortsett från Greater) bara avspeglar en stat. Vi ska i stället tillsammans göra strategin ännu bättre genom att fylla namnet med innehåll. Skåne får nytta av ett varumärke känt inom life science, miljöteknik, IT, kultur och en flygplats i världsklass. Greater Copenhagen är inget mindre än en bro till världen, så häng på nu Skåne!

Klik her for at se dansk version af artikeln

Kort sagt: Frågan om varumärket Greater Copenhagen är hyperkänslig i Skåne. Men omvärlden står inte still och nu har läget […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Recept mot matsvinn i Lejonkulan

    Varje år orsakas matsvinn för mer än 100 miljarder dollar av temperaturavvikelser i transportkedjan av kylda och frysta livsmedel. Startupen […]