Vator Securities lägger kapitalmarknadsdag i Lund

Finansrådgivningsbolaget Vator Securities har hittills hållit samtliga kapitalmarknadsdagar i Stockholm. I höst förläggs arrangemanget ”unicorn summit” istället till Medicon Village i Lund.

I konkurrens med bland andra Malmöbolagen Sedermera Fondkommission och Västra Hamnen Corporate Finance har Vator Securities spetsat in sig på emissioner och listningar för forskningsbolag, i första hand inom life science.

Vator Securities är baserat i Stockholm. Bland de skånska kunderna finns SenzaGen och Immunovia, där Vator Securities skötte storemissionen i juni som gav Immunovia 324 miljoner kronor i nytt riskkapital. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: