Svag minskning av skånsk arbetslöshet

Antalet arbetslösa skåningar fortsatte sjunka i december. Men minskningen var mindre än för övriga riket.

Totalt var knappt 62.200 skåningar öppet arbetslösa eller deltagare i någon form av arbetsmarknadsåtgärd i december. Det är drygt 2.000 personer färre än samma månad 2013. Därmed har även andelen arbetslösa sjunkit något till 10,3 procent av arbetskraften, jämfört med 10,6 procent för ett år sedan. Det visar nya siffror från arbetsförmedlingen.

Kraftigast har ungdomsarbetslösheten sjunkit, antalet 18- till 24-åringar utan jobb var 1.700 personer färre i december än samma månad 2013. Fortfarande är dock 19 procent av ungdomarna i den så kallade registerbaserade arbetskraften utan jobb.

Minskningen för Skåne är också mycket blygsam jämfört med övriga län. Inte mins halkar Skåne efter de övriga storsstadslänen Västra Götaland och Stockholms Län. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: