Svag förbättring av skånsk arbetsmarknad

Skånska arbetsmarknaden förbättras allteftersom, men det sker i långsam takt. Fortfarande har långtidsarbetslösa svårt att hitta jobb och sedan ifjol har antalet utrikesfödda utan sysselsättning ökat.

I januari var 63.100 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Skåne. Det är 1.700 färre än för ett år sedan, framgår av ny statistik som Arbetsförmedlingen släppte på onsdagsmorgonen. Främst är det inom vård, omsorg, utbildning samt transport- och finanssektorn som jobben kommer, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Men jämfört med övriga storstadslän såväl som riket som helhet går utvecklingen långsamt i Skåne. Bland annat ökar antalet arbetslösa utrikesfödda. Sedan januari 2014 är sex procent fler utrikesfödda utan jobb och idag står totalt en fjärdedel av länets utrikesfödda utanför arbetsmarknaden.

Likaså ökar antalet inskrivna med längre tider i arbetslöshet.

”Den minskning i antalet inskrivna arbetslösa som har skett har i stor utsträckning skett i gruppen arbetslösa som varit utan arbete i högst ett år” konstaterar Arbetsförmedlingen i pressmeddelandet.

Totalt sett var 10,4 procent av den skånska arbetskraften utan jobb i januari månad, jämfört med 8,1 procent i Sverige som helhet. Lägst arbetslöshet i Skåne har Lomma med 3,6 procent medan den i Malmö och Landskrona ligger på 15 respektive 15,6 procent. (NFÖ)

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: