Stort stöd till Lundaforskning i nanometerskala

I maj drar Nanometer Structure Consortium vid Lunds universitet igång ett av sina största projekt hittills. Med 29 EU-miljoner i ryggen ska konsortiet locka hit tolv nya doktorander från utländska universitet för att forska på allt från nya typer av solceller och strömsnåla lysdioder till riskerna med nanotekniken.

Den röda tråden blir frågor och utmaningar inom energiområdet.

− Vi valde energiområdet eftersom det är så pass brett. Nanometerkonsortiet omfattar 230 forskare vid tre fakulteter, men detta var något vi kunde samlas kring, säger fysikprofessorn Heiner Linke till Nytt från Öresund.

En central del av projektet är att de nya forskarna ska göra minst ett halvårs praktik ute i näringslivet. Bland de företag som engagerats finns Glo och Sol Voltaics, som själva knoppats av från nanometerforskningen i Lund, men även mer oväntade spelare som Volvo och Ikea.

I dag är det relativt ovanligt att doktorander gör praktik ute hos företag men Heiner Linke, som tog över som ledare för nanometerkonsortiet förra året, hoppas att det i framtiden ska bli modellen för samtliga cirka 100 doktorander som ingår i konsortiet.

− Det är något vi velat göra länge. Projektet pågår i fyra år och ger oss chans att prova. Målet på sikt är att hitta finansiering nog för att erbjuda alla som vill att göra praktik ute i näringslivet, säger han till Nytt från Öresund. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: