Storbritannien backar upp ESS

Forskningsanläggningen ESS har fått ytterligare uppbackning sedan även Storbritannien anslutit sig till projektet. Totalt står nu 17 partnerländer för uppbyggnad och drift av ESS, varav värdländerna Sverige och Danmark skjuter till mest pengar. Totalt beräknas ESS kosta 14-15 miljarder kronor att bygga och runt 900 miljoner kronor per år att driva när den väl är igång.

I Storbritannien finns i dag Isis-anläggnignen i Oxford, även det en neutronkälla som används för till forskning och försök inom allt från fysik och materialvetenskap till geologi och biologi. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: