Spårvägsplaner sköts i sank

När regeringen i dag presenterade sin infrastrukturplan fram till 2025 fanns skånska satsningar för 13,7 miljarder med i planen. Men de som hoppats på fyrspårig järnväg till Hässleholm eller statliga miljoner till spårvagnsutbyggnad i Lund och Helsingborg fick gå hem besvikna.

Bland de stora åtgärder som regeringen vill se i Skåne de närmaste elva åren finns en ökad kapacitet på järnvägen mellan Malmö och Lund genom utbyggnad till fyrspår på stora delar av sträckan, fem nya pågatågsstationer och stråk med regionala superbussar till orter som saknar järnväg, samt utbyggnaden av E22 till motorväg öster om Kristianstad. Men även en rad mindre projekt finns med i planen, exempelvis bullerplank och stationer för att kunna bygga en ringlinje i Malmö och en cykelled hela vägen från Helsingborg till Göteborg.

Däremot blir det ingen utbyggnad av fyrspår på stambanan mellan Lund och Hässleholm, som Region Skåne i sitt lobbyingarbete pekat ut som viktig. Inte heller blir det några öronmärkta pengar till spårvägssatsningar i Lund eller andra skånska städer.

− Vi har aldrig satsat så mycket pengar på infrastruktur som nu, men när vi räknade samman alla remissvaren visade det sig att det skulle behövts runt 1.400 miljarder kronor för att göra alla någorlunda nöjda, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på dagens presskonferens om infrastrukturpaketet på totalt 552 miljarder kronor.

I Lund är partikollegan och kommunstyrelseordföranden Mats Helmfrid dämpad.

− Det finns mycket positivt för Lund med i planen, som fyrspår till Malmö med en ny pågatågstation vid Klostergården och utbyggda motorvägsavfarter vid södra infarten och Ideon. Men vi är naturligtvis besvikna över att det inte fanns några öronmärkta pengar till spårvägsutbyggnanden, säger han till Nytt från Öresund.

Vad händer med de planerna nu?

− Spårvägen i Lund namngavs som en brist i Trafikverkets underlag och det kommer nog finnas en pott med pengar för sådana namngivna brister. Men annars tittar vi på andra alternativ, vi får bland annat se efter hur konkret intresset är från eventuella privata finansiärer.

I regeringens infrastrukturplan finns pengar med till bygget av ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping samt mellan Göteborg och Borås. Regeringen har redan tidigare uttalat sin ambition att länka ihop dessa nya höghastighetsbanor i Jönköping. Men hur sträckningen därifrån ska gå söderut till Malmö är fortfarande en öppen fråga.

− Sträckan mellan Jönköping och Malmö är helt klart den minst utredda, sa Elmsäter-Svärd på förmiddagens presskonferens.

Totalt innebär de skånska projekten satsningar på 13,7 miljarder kronor. Men då ingår 2,1 miljarder i medfinansiering från regionen och de berörda kommunerna. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: