Sony skriver ner mobilförsäljningen

Sony fortsätter att tappa pengar på mobiltillverkningen. I kvartalsrapporten som presenterades i dag rapporterar elektronikjätten en minskad försäljning inom mobilsegmentet med 16 procent jämfört med samma kvartal 2014. Och i prognosen för helåret räknar nu Sony med 60 miljarder yen i förlust, drygt 4 miljarder svenska kronor.

Det är nära dubbelt så stor förlust som i tidigare prognos men ändå bättre än det senaste avslutade räkenskapsåret, då mobilverksameheten kostade Sony 218 miljarder yen.

Utförslöpan beror på en rejäl minskning i försäljningen av antalet avancerade mobiler då koncernen lagt om strategin från att försöka sälja så många mobiler som möjligt till att istället få upp lönsamheten, skriver ledningen.

I Lund håller bolaget som bäst på med ett smärtsamt sparprogram där nära 1.000 anställda och konsulter får lämna verksamheten. När neddragningarna är fullt genomförda kommer cirka 1.200 personer arbeta kvar för Sony i Lund. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: