So far, so good

Affärslivet gör sig allt mer påmint även inom Akademien. Det var bara två år sedan Lunds universitet startade ett masterprogram i entreprenörskap. Nu ligger universitet bra till för att få del av de 15 extra miljoner för spetsutbildning inom just entreprenörskap som regeringen avsatt för åren 2009 och 2010. I Högskoleverkets ranking hamnar Lund på andra plats bland de elva lärosäten som ansökte om extra anslag.

Bland studenterna är entusiasmen inte mindre, enligt initiativtagaren Hans Landström har över 1.000 studenter från hela världen sökt till de 30 platserna i höst.

Som grädde på moset verkar undervisningen ta skruv, av den första årgångens studenter, som tog examen juni 2008, har runt 80 procent fortsatt jobba med sitt projekt från utbildningen, uppger Hans Landström. Bland annat ska en handfull av bolagen på studentinkubatorn Venture Lab ha sprungit ur programmet. Vem sa att utbildning inte lönade sig? /EO

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: