Skånskt konsortium testar avloppsteknik med Interreg-medel

Sex länder runt Östersjön är med i ett nytt EU-projekt för att försöka minska utsläppen av näringsämnen i havet och de sjöar och vattendrag som leder dit. I Sverige är det Skåne som blir övningsfält för teknikutvecklingen.

Det treåriga projektet drar igång till årsskiftet och fokus ligger på utsläpp av fosfor och olika kväveföreningar från enskilda avlopp, alltså avlopp i exempelvis stugor och fritidshus som inte är inkopplade på det kommunala avloppsnäten.

Linda Parkefelt– Sådana avlopp har vi många av, inte bara i Sverige utan även i de andra länderna runt Östersjön. Dessa utgör i dagsläget en betydande källa till det näringsläckage som leder till övergödning och algblomning i sjöar och hav, säger projektledaren Linda Parkefelt.

Hon jobbar på Sweden Water Research i Lund, ett forskningsbolag bildat av Sydvatten, VA Syd och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. En handfull andra skånska aktörer är också med i projektet, däribland Sjöbo kommun, Kävlingeåns vattenråd och LU Open.

Exakt vilka tekniker och metoder för att minska utsläppen av näringsämnen som projektet kommer fokusera på är inte spikat än, uppger Linda Parkefelt. Att undersöka olika möjligheter är en del av arbetet.

– Men det måste vara miljömässigt hållbara lösningar som också är ekonomiskt och underhållsmässigt hanterbara för fastighetsägaren, säger hon.

Totalt deltar drygt 25 parter i projektet från Sverige, Finland, Polen och Baltikum. Totalbudgeten ligger på 34 miljoner kronor varav EU:s Interreg-fond för Östersjön står för tre fjärdedelar. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: