Skanska satsar i Norra hamnen i Malmö

Skanska har i dag skrivit under ett markreservationsavtal som omfattar 35.000 kvadratmeter industrimark i den södra delen av Norra hamnen i Malmö.

Skanska planerar att bygga ett 15.000–20.000 stort ”kubiklager” i hamnen, ett koncept som bolaget själva utvecklat. Kubiklagret är flexibelt och snabbt anpassningsbart efter kundernas önskemål.

– Skanskas kubiklager är en verksamhet som stämmer väl överens med Malmös stads planer för industriområdet i Norra hamnen. Markreservationen är startskottet för utvecklingen av nya verksamheter som kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen till Malmö och stärka regionens attraktionskraft, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör på Malmö stad, i ett pressmeddelande.

Markreservationen gäller till och med december 2015, innan dess ska staden och Skanska ha träffat ett köpeavtal och staden tagit fram en ny detaljplan för området. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: