Skånska börsbolagens satsningar på forskning och utveckling

Bolag FoU
2014
FoU
2013
Oms
2014
Oms
2013
Res
2014
Res
2013
Active Biotech 221 308 10 116 -232 -212
Alfa Laval 790 702 35 067 29 801 2 968 3040
Anoto 161 185 141 144 -63 -168
Axis 859 709 5 450 4 717 539 479
Beijer Electronics 114 110 1 398 1 402 63 44
Bioinvent 73 71 47 82 -54 -18
CellaVision 23 21 217 180 31 19
Precise Biometrics 29 21 31 35 -43 -44
Probi 23 20 135 102 22 15
Qlik 600 500 4 682 3 956 -207 -84
Summa 2 892 2 646 47 179 40 534 3 025 3 071

Alla summor i miljoner kronor. Anoto inkluderar försäljnings- och administrationskostnader i sin post för FoU-utgifter. För Qlik har redovisade summor i dollar konverterats till ungefärliga siffror i svenska kronor, för att möjliggöra jämförelser.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: