Serstech tar in kapital

Elektronikföretaget Serstech på Ideon i Lund öppnar en nyemission för att ta in 21,4 miljoner kronor i riskkapital. 80 procent av beloppet är säkerställt via ett garantikonsortium, primärt bestående av ett knippe skånska affärsmän.

Pengarna ska i första hand användas till internationell expansion. Serstech, med vd Peter Höjerback, har utvecklat en portabel spektrometer som kan användas av exempelvis tulltjänstemän för att avgöra om en förpackning innehåller olagliga substanser.

Med spektrometern riktas en laserstråle mot ämnet som ska kontrolleras varpå molekylrörelserna läses av. Svaret matchas mot en databas och det aktuella innehållet kan på så sätt identifieras på mindre än en minut.

Bolaget har nio anställda och omsatte 631.000 kronor under de första nio månaderna av 2014. Planen är att den aktuella emissionen ska ta verksamheten till positivt kassaflöde. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: