Region Skåne bildar innovationsbolag

SKÅNE. Region Skåne har för avsikt att slå samman tre av sina dotterbolag för att bilda ett innovationsbolag.

Regionstyrelsen godkände i går förslaget att slå samman Teknopol, Clin Trials och Innovator Skåne för att bilda ett helt nytt bolag, Innovation Skåne AB.

Syftet är att skapa ett starkare bolag som ska öka Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen.

I förslaget, som även måste godkännas av regionfullmäktige, görs bedömningen att de tre bolagen som fusioneras alla bedriver verksamheter som syftar till att främja tillväxt och innovation, och att ett samgående bedöms skapa både synergieffekter och vara till nytta för Region Skånes satsningar på innovationsutveckling.

Ett gemensamt bolag kan också innebära administrativa besparingar över tid. (NFÖ)

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: