QlikTech höjer siktet

Lundabolaget QlikTech fortsätter att växa i rasande takt. Nu höjer bolaget sin prognos, men flaggar samtidigt att också kostnaderna kommer att öka.

Försäljningen växte 45 procent till 74 miljoner dollar i andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Vinsten från 2010 vändes dock till en förlust på 3,6 miljoner före finansnetto. I kostnaderna finns en post på 2,2 miljoner dollar för att komma ur hyreskontraktet med Ideon inför flytten till större lokaler utmed E22. Det framgår av delårsrapporten som nyligen presenterades.

– Samtidigt som vi höjer intäktsprognosen för året kommer de ökade investeringarna under första halvåret, kombinerat med pågående investeringar under andra halvåret, innebära högre operativ kostnadsstruktur än tidigare meddelat, säger VD Lars Björk i en kommentar.

QlikTech säljer det egenutvecklade beslutstödsystemet QlikView. Bolaget bildades 1993 på Ideon och har numera bas i Radnor, Pennsylvania. Sedan noteringen på Nasdaq förra sommaren har aktiekursen mer än dubblats i värde.

På amerikanska marknaden växte QlikTech 44 procent procent i andra kvartalet, att jämföra med 62 procents ökning i första kvartalet från året innan. Lars Björk säger i rapporten att marknadsandelar just nu är viktigare än lönsamhet. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: