Oro för ESS-affärer

Danska företag riskerar att gå miste om affärer i samband med att ESS byggs i Lund, eftersom Danmark går in med större del kontanter och mindre del arbete och material än andra länder som deltar i projektet.

Andra länder som stöttar ESS i Lund har gjort upp avtal där de bidrar med lika delar pengar och arbete/teknik, så kallade ”in kind”-bidrag. Det gör att många europeiska företag kan få ett försprång för att leverera delar till neutronkanonen i Lund, jämfört med Danmark. Det skriver danska tidningen Ingenjøren.

Frank Ebskamp, vd för Danfysik, som tillsammans med andra företag och Århus universitet driver ett projekt för att utveckla acceleratorn till ESS, säger att det finns en oro för att danska företag diskvalificeras vid upphandlingar. Farhågorna är att uppdragen hamnar hos exempelvis Spanien eller Storbritannien, som betalar mindre än Danmark till ESS.

– Det är inte bara vi som kommer få svårt att lämna material, det gäller även många andra danska företag, säger Frank Ebskamp till Ingenjøren.

Redan i april vände sig Danfysik till regeringen för att få svar på vilka villkor som gäller och om det finns möjlighet för Danmark att betala med tjänster och teknik. Svar väntas ges den 9 juni då det hålls ett öppet samråd om ESS.

Danska staten har beslutat att bidra med två miljarder till ESS. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: