Öresundsborger har tröttnat

I flera år har pendlarföreningen Öresundsborger ihärdigt stridit för lägre bropriser. De har skrivit till politiker, anmält bron till Konkurrensverket och till EU, och gjort egna beräkningar av hur priserna skulle kunna sänkas.

Men lagom till att tunga OECD presenterar en rapport som ger Öresundsmedborgarna medhåll går luften ur föreningens kamp. Det är trist.

Gräsrotsrörelsen av pendlare har hittills kammat noll och väljer nu att bli mer av en festkommitté. Foreningen Öresundsborgers hjärtefrågor, som utöver bropriserna handlar om rösträtt för danskar i Sverige, avgörs på så hög nivå att pendlarna knappt lyckats rubba beslutsfattarna en enda millimeter.

För att sänka bropriserna krävs i praktiken ett nytt avtal mellan Sverige och Danmark, för att rösträtten ska utvidgas en dansk grundlagsändring. Det är självklart svårt för 850 vanliga pendlare att komma någonvart i något av fallen.

Men oavsett vad man anser i sakfrågorna är det sorgligt att de medborgare som engagerat sig i sin situation stångat sig så trötta att de ger upp kampen som hopplös. /AP

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: