… och statsministrar måste hålla stilen

Det finns ett par faktorer, minst, som gör att Mette Frederiksens rådgivare nog borde få henne att begrunda att högmod går före fall.  Jag tänker på lufthavnen Kastrup samt den skånska arbetskraften. (Möjligen också utvecklingen för Bornholm.) Det är minst sagt anmärkningsvärt att danska myndigheter inte ger klara besked till svenska resenärer som bara vill till flyget på CPH Airport. Släpps de faktiskt in och förbi om de har papperen i ordning?

Av Jan Wifstrand, Rapidus vd och grundare

Den officiella informationen är att det inte är möjligt att komma förbi gränsspärren som transitturist. Den inofficiella är att det sedan mer än en vecka tillbaka går bra ändå. Vad är syftet med att vilseleda svenskarna? Ska vi verkligen spela roulette med den danske politibetjenten, som väljer ut de svenskar som passar dagsformen?

Mette Frederiksen och hela Danmark har all anledning att skapa goda förutsättningar för oss som vill nyttja Köpenhamns största arbetsplats. Och att i onödan skrämma bort svenska resenärer gör ju SAS comeback mycket svårare. Det är inte rocket science att skapa säkra förhållanden för att slussa skåningar till flyget, med distansering till danska folket.

Att göra livet så krångligt som möjligt för de över 20.000 skåningar som jobbar i Köpenhamn är inte heller någon god idé. På kort sikt kan man ha förståelse. Men det hade varit klädsamt om statsministern hade sagt några vänliga ord om en stor grupp som mer eller mindre bär upp Köpenhamns besöksnäring. I stället talade hon oengagerat om vissa möjligheter att på sikt skapa en regional lösning.

Vad är det egentliga skälet till Mette Frederiksens nedlåtande attityd? Jo, en av mina få riktigt initierade danska källor förklarar för mig att hon fullkomligt avskyr tjänstemannastyre. Och är det så måste ju hela det nya Tegnellska presidentskapet vara något att – inte utan rätt – se ner på.

Men en statsminister måste kunna hålla stilen även om hon vill vara kritisk mot sitt grannland.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: