Ny rapport: kvinnor löser ingenjörsbristen

De närmsta åren beräknas det bli brist på ingenjörer, IT-specialister och de med en naturvetenskaplig examen. Men att få ut fler kvinnor i bristyrkena kan bli en lösning, enligt en ny analys.

Om tolv år beräknas det behövas upp mot 30.000 fler som arbetar inom områdena bara i Danmark. Men enligt rapporten från McKinsey och Innovationsfonden är det alltså en bättre könsbalans på de berörda utbildningarna som behövs. Om upptagningen ökade så att kvinnorna var lika många som männen på utbildningarna skulle problemet vara löst.

– Om det blir en bättre jämställdhet mellan könen på dessa utbildningar kommer man 2030 att ha 15.000 – 20.000 fler kvinnliga kandidater som är redo att ta jobb inom dessa områden. Det är i stort sett hela den brist på arbetskraft som många studier visar på, säger Jens Riis Andersen, en av författarna till analysen, till Berlingske Tidende. /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: