Novo Nordisk Fonden finansierar strålrör till Max IV

Novo Nordisk Fonden satsar 225 miljoner danska kronor på MicroMax, ett nytt strålrör, eller experimentstation, till forskningsanläggningen Max IV i Lund. MicroMax ska användas för att undersöka och karaktärisera proteiner.

Investeringen möjliggör driften de närmsta tio åren och tros få betydelse för utvecklingsmöjligheten inom life science-industrin i hela regionen.

– Det kan komma att lära oss mycket om proteinstrukturbiologi, som vi idag inte vet mycket om. Och leda till nya insikter som kan användas när det till exempel ska utvecklas nya läkemedel, säger Birgitte Nauntofte, vd för Novo Nordisk Fonden, till Finans.dk /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: