NE köper Norstedts ordboksverksamhet

Nationalencyklopedin köper Norstedts produktion av ordböcker. Förvärvet är en del av den Malmöbaserade koncernens satsning på att plocka marknadsandelar inom digitala läromedel.

NE har i dag ett 40-tal anställda vid huvudkontoret i Malmö och en mindre filial i Göteborg. Med köpet av Norstedts ordböcker följer tre anställda och ett kontor i Stockholm.

Koncernens uppslagsverk och läromedel säljs i dag enbart i digitala upplaga och NE har på licens sålt även Norstedts ordböcker i digital form till skolsektorn. Med köpet tar NE också över den tryckta produktionen av Norstedts ordböcker.

– Vi kommer fortsätta sälja de tryckta ordböckerna men på sikt vill vi få över alla kunder till digitalt format, säger NE:s chefredaktör Jonas Gruvö till Rapidus.

Genom köpet av tyska motsvarigheten Brockhaus i våras är NE numera etablerat i Tyskland och Österrike. Senaste räkenskapsåret, som avslutades nu i augusti, ökade omsättningen med cirka 8 miljoner kronor till runt 75 miljoner, uppger koncernens kommunikationschef Jasmina Hübinette. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: