Minskad trafik på Öresundsbron – men högre intäkter

Fordonstrafiken på Öresundsbron minskade med 1,2 procent under 2013. Men liksom tidigare år ger ökande lastbilstrafik och lägra räntor allt mer klirr i kassan.

Trenden med färre som arbetspendlar i bil över bron fortsatte under 2013 med en minskning på 7,3 procent. Samtidigt ökade antalet fritidsresenärer som använder Bropass med 6,0 procent. Än viktare för konsortiets räkenskaper är att antalet lastbilar steg med 6,5 procent under året. Enligt de nya siffrorna går drygt 53 procent av frakterna över sundet via Öresundsbron.

Även intäkterna från tågtrafiken steg något, med 13 miljoner danska kronor. Totalt ökade rörelseresultatet med 53 miljoner danska kronor. Men den största resultatförbättringen kommer från den låga räntan, som minskade brons räntekostnader med 173 miljoner danska kronor. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: