Malmös centrumhandel hämtar sig

Varken internet eller Emporia har lyckats urholka stadskärnan i Malmö. Efter några års svacka ökade omsättningen under förra året.

Trots ökad konkurrens från både e-handel och köpcentrum i stadens utkanter står sig handeln i Malmös stadskärna fortfarande relativt stark inom både dagligvaror och sällanköpsvaror. Enligt undersökningen som WSP utfört på uppdrag av Fastighetsägarna Syd ökade den totala omsättningen i Malmö city med 2,9 procent under förra året.

Café- och restaurangnäringen fortsatte dessutom den uppåtgående trenden och även tjänstesektorn, innefattande bland annat frisörer och kulturinstitutioner, ökade sin omsättning.

“Stadskärnan har länge haft tuff konkurrens från de externa handelsplatserna, men i år ser vi en återhämtning. Det är glädjande eftersom en levande stadskärna är viktig för stadens tillväxt och attraktivitet,” kommenterar Göran Höckert, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna Syd, i ett pressmeddelande. /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: