Malmös arbetsplatser krymper

Enskilda firmor är den företagsform som i särklass ökat mest i Malmö under den senaste tioårsperioden. Som en följd av detta har antalet anställda per arbetsplats minskat.

I genomsnitt går det numera 4,6 anställda per arbetsplats. Det är en anställd färre än jämfört med tio år sedan. Det framkommer i årsrapporten Malmöläget som presenterades i dag.

Statistiken pekar på en större trend där industrin fortsätter att fasas ut till förmån för handels- och tjänsteföretag. I rapporten framgår att antalet förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin fortsätter att minska. Den branschen sysselsatte drygt 9.000 anställda i Malmö under 2011. Hotell och restaurang, handel och juridik, ekonomi och vetenskap är sektorer där antalet förvärvsarbetare däremot växer. /Joel Persson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: