Malmö tappar miljoner på pendlare

Malmö och Vellinge tillhör förlorarna på den så kallade inkomst- och kostnadsutjämningen, där bland annat danska skattekronor från pendlare fördelas mellan svenska kommuner.

Öresundspendlande föräldrar registreras inte som grund för bidrag till barnomsorgen, skriver nyhetsbyrån Nytt från Öresund. Det eftersom bidragen baseras på hur många kommuninvånare som har jobb på hemmaplan.

– Visserligen får Malmö lite mer pengar till socialbidrag, men under 2007 förlorade Malmö ändå totalt 60 miljoner kronor och Vellinge ännu mer räknat per invånare, säger riksdagsledamoten Leif Jakobsson till NFÖ.

Han menar att skatteavtalet med Danmark nu måste omförhandlas. Läs mer på www.nfo.nu /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: