Konjunkturbarometern stiger sakta

Konjunkturinstitutets så kallade konjukturbarometer stiger i maklig takt. I augusti nådde den 103,2 jämfört med 100,8 i juli.

Drivande i uppgången är tillverkningsindustrin där framtidstron nu ligger på en nivå påtagligt över det historiska snittet. Byggsektorn och detaljhandeln tappade dock i konjunkturmätningen, liksom de privata hushållen som idag är mer negativa om framtiden än normalt. Det framgår av ett pressmeddelande. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: