Klart med life science-chef på Max IV

Tomas Lundqvist blir life science-direktör vid forskningsanläggningen Max IV i Lund. Han kommer närmast från en tjänst på AstraZeneca.

Rapidus har tidigare berättat att Max IV fått kritik från forskarhåll för att life science-industrins intressen inte tillsetts nog i anläggningens utformning. Ett svar på detta har varit att rekrytera en speciellt ansvarig för området.

Det blir alltså Tomas Lundqvist, expert på molekylär och strukturell biologi. Han har tidigare arbetat på såväl Pharmacia som AstraZeneca, där han sedan 2008 varit ansvarig för discovery sciences, en global funktion för stöd till läkemedelsutveckling, främst i tidiga faser. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: