Kinaplaner dryftas i Skåne

På ett seminarium om Region Skånes medverkan på
världsutställningen Expo 2010 i Shanghai fick deltagarna en liten
inblick i varför Skåne satsar på samarbete med Kina. Skåne har i över
20 år haft en vänrelation med Guandongprovinsen i södra Kina och vill
nu passa på att för fler kineser visa upp att det i Skåne finns både
tillväxt och hållbarhet, tradition och innovation.

Joanna Boquist från Exportrådets största kontor -
det i Shanghai - lyfte genom en presentation fram fakta
om Kina som många kanske inte alltid tänker på. Speciellt kan svenskar
i kinesiska affärsrelationer råka ut för oväntade situationer. Joanna
berättade till exempel om många kinesers skenbart positiva inställning
till om någonting är genomförbart eller inte, och beskrev det enligt
följande:

"Det finns många sätt för kineser att säga nej. 'Yes' är ett av dem."
/AF

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: