Halv miljard till nytt forskningscenter i Lund

Investeringarna till det nya forskningscentret, Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Lund University, landar på en totalsumma av 535 miljoner kronor. Centret ingår i en nationell plan där målet är att ta Sverige till en världsledande position inom medicinsk forskning.

”Tillgången till stora biobanker, moderna tekniska plattformar och infrastruktur för att vi kan nå den absoluta forskningsfronten inom molekylär medicinsk forskning”, kommenterar Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus vid Medicinska fakulteten i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Fokus för centret är regenerativ medicin och man kommer rikta in sig på nerv-och muskelsjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna, blodsystemets sjukdomar och hjärt-och kärlsjukdomar samt endokrina sjukdomar. Exempel på endokrina sjukdomar är diabetes, struma och benskörhet.

Ungefär hälften av pengarna, 225 miljoner, kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Lunds universitet går in med 160 miljoner kronor och Region Skåne med 150 miljoner kronor.

”Stiftelsen genomför en kraftfull satsning inom life science-området. Vi planerar anslå 1,7 miljarder kronor under en tioårsperiod för att bland annat skapa ett nätverk bestående av de främsta forskarna runt om i landet, som komplement till SciLifeLab i Stockholm-Uppsala regionen. En annan viktig ingrediens är att öka samarbetet mellan grundforskning, kliniks forskning och läkemedelsindustrin”, kommenterar Peter Wallenberg Jr i pressmeddelandet. /Rapidus

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: