Fortsatt nedgång för integrationen över sundet

På torsdagen presenterade Öresundskomiteen en ny rapport om integrationen över sundet. På fyra av fem områden minskar utbytet mellan Skåne och Själland, konstaterar komiteen.

För områdena kultur samt transport och kommunikation har integrationen över sundet minskat marginellt under 2014, enligt Öresundskomiteens rapport. Bland faktorerna som vägts in är att fler dansk-svenska par vigt sig förra året medan konsumtionen av grannlandets tv-program minskat.

Värre är det på bostadsmarkanden och på arbetsmarknaden där intragrationsindexet fortsatt den branta utförslöpan sedan toppåret 2007. Bland annat noterar komiteen att antalet flyttlass över sundet minskar, liksom antalet arbetspendlare.

Det enda delområde där integrationen över sundet ökat något är inom näringslivet, där resultatet bland annat hjälps upp av att fler företag fått ägare i grannlandet samt en ökande lastbilstrafik på Öresundsbron. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: