Fler samarbeten efter nedläggningen av Science Region

I våras lades den dansk-svenska paraplyorganisationen Öresund Science Region ner till följd av problem med finansieringen. Men nedläggningen innebar inte slutet för forskningssamarbetet över Sundet. Lunds universitet har en framträdande roll i det fortsatta arbetet och projekten är fler än tidigare.

Vid neläggningen av Öresund Science Region i våras talade Lunds universitets rektor Per Eriksson om en omstart med Lunds universitet som bas. Några liknande plattformar har dock inte uppstått. Däremot fortsätter de projekt som redan var i gång och samarbeten har tillkommit inom nya områden, bland annat nano- och materialvetenskap, energi och biogas. En särskild enhet har under hösten etablerats vid Lunds universitet, som nyanställt ett tiotal personer i samband med detta, som ska driva och utveckla projekten.

-- Det är egentligen bara den överordnade strukturen som har ändrats. Administrationen har flyttat längre ner i systemet och ligger nu hos den institution eller det företag som har ansvar för respektive projekt. Det har varit en naturlig utveckling att fokusera mer på innehållet än organisationen, säger Bengt Streijffert, rådgivare till rektorn och tidigare direktör för Öresund Science Region.

Enligt Bengt Streijffert är ett 30-tal projekt igång med en sammanlagd omsättning på 300 miljoner kronor, vilket innebär att forskningssamarbetet är större än tidigare. /Charlotte Pehrson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: