ESS skriver långtidsavtal med E.on

ESS har skrivit ett 40-årigt avtal med energijätten E.on, som kommer ta hand om delar av forskningsanläggningens överskottsvärme. I gengäld ska E.on leverera kyla, tryckluft och renat vatten till ESS.

Sedan tidigare har ESS ett avtal med Kraftringen om den hetaste spillvärmen, som kan gå rakt ut i fjärrvärmenätet. E.on kommer få ta över fraktioner med lägre temperatur, som även det ska användas till uppvärmning i bostadsområdena som håller på att byggas vid Brunnshög.

Avtalet med E.on trappas upp efterhand som forskningsanläggningen kommer igång och börjar gälla fullt ut från 2025. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: