Dyster utsikt för dansk arbetsmarknad

Antalet arbetslösa i Danmark ökade med 900 personer i oktober. Men det är bara början. Enligt en ny prognos från Danmarks Statistik kan uppåt 40.000 jobb försvinna nästa år, rapporterar Nytt från Öresund.

Det motsvarar ett fall i sysselsättningen på 1,5 procent. Siffrorna bygger på en undersökning om näringslivets förväntade framtida arbetskraftsbehov, något som tidigare visat sig vara en mycket stark indikator på vart arbetsmarknadens är på väg, skriver tidningen Børsen.

Prognosen står i bjärt kontrast mot den som regeringen lade fram i oktober. I den räknar regeringen istället med att antalet sysselsatta ska öka med 6.000 personer under 2013.

Sedan toppen 2008 har antalet sysselsatta i Danmark minskat med 165.000 personer. Antalet arbetslösa har dock inte ökat i samma takt eftersom många som blir av med jobbet väljer att lämna arbetsmarknaden för studier eller förtidspension. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: