Danska inkubatorbolag växer bättre

Danska inkubatorbolag växer snabbare än de utanför, visar en ny rapport. I Sverige har det varit svårt att påvisa motsvarande effekt av offentliga stödsystem.

Det är Erhvervsstyrelsen som följt upp fem regionala inkubatorer i Danmark. Totalt ökade antalet anställda i bolagen med 4,5 procent under 2011. Motsvarande siffra för företag utanför inkubatorsystemet var 1,2 procent. Det skriver Nytt från Öresund och hänvisar till affärstidningen Børsen.

Det går dock inte att slå fast om det är inkubatorstödet i sig som ligger bakom framgången eller om det bara är så att speciellt lovande företag sökt sig till inkubatorerna. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: