Danmark pumpar upp forskningsanslag

Regeringen kom sent på onsdagsdygnet överens med Enhedslisten och Liberal Alliance om ett nytt avtal för att öka forskningsanslagen. 770 miljoner danska kronor ska satsas på forskning och vetenskapliga och tekniska innovationer, rapporterar Nytt från Öresund.

Det görs, skriver tidningen Politiken, bland annat på bekostnad av minskade hörapparatssubventioner.

Forskningsministeriet lyfter speciellt fram mat, miljö, hälsa och produktion som områden värda att satsa på.

– Det här avtalet lägger en solig grund för ambitionen att dansk forskning ska bidra till att ta itu med globala utmaningar och skapa tillväxt, säger utbildningsministern Morten Østergaard (Radikale Venstre) i ett uttalande enligt Politiken.

Genom det nya avtalet hamnar Danmarks statliga forskningsanslag på 20,2 miljarder danska kronor, vilket motsvarar 1,07 procent av bruttonationalprodukten. Länderna inom EU har tidigare kommit överens om att 3 procent av bruttonationalprodukten ska tilldelas forskning, varav minst 1 procent från staten och 2 procent från den privata sektorn, skriver Nytt från Öresund. /Jennie Larsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: