Danmark drar fler experter

Danmark har lyckats mångdubbelt bättre än Sverige med att locka utländska forskare och företagsledare till landet.

Det finns stora skillnader i det danska och svenska regelverket för den så kallade expertskatten. Tanken är att ge högkvalificerad arbetskraft från utlandet skattelättnader vid arbete i kortare perioder i landet.

Den 1 januari i år fanns nära 3.000 sådana nyckelpersoner verksamma i Danmark. I Sverige låg motsvarande siffra mellan 600-700. Statistiken presenterades av Svenskt Näringsliv på måndagens tillväxtkonferens i Helsingborg.

Frågan är högaktuell i och med att 2.000-3.000 forskarna väntas besöka forskningsanläggningen ESS i Lund varje år när den står klar. Flera skånska kommuner har visat intresse att locka till sig en del av forskarna.

Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv är kritisk till det svenska systemet där en speciell nämnd från fall till fall slår fast vem som är expert. Han förespråkar den danska modellen, där huvudregeln är att personen ska ha över 63.800 danska kronor i lön för att kvalificera sig som expert. /KS

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: