Bråk om ”Greater Copenhagen” bakom MVA:s splittring

Medicon Valley Alliance, den dansk-skånska klusterorganisationen för life science, är på väg att lösas upp. Styrelsen föreslår att Skåne och Danmark driver varsitt kluster och att MVA används som ett nätverk. Bakom bråket ligger den stundtals infekterade debatten om varumärket Greater Copenhagen, säger MVA:s vd Stig Jørgensen när han nu kommenterar turerna för Rapidus.

Styrelsemötet hade föregåtts av en lång diskussion om klustrets framtid, framförallt präglad av delade meningar om ambitionsnivån samt den för Skåne så känsliga frågan om benämningen ”Greater Copenhagen”.

– Det är givetvis mycket tråkigt om MVA reduceras, men det är ingen hemlighet att det varit oenighet inom styrelsen. Vi har alltid diskuterat framtiden och vår fortsättning, det är ju en dynamisk värld vi lever där preferenserna ändras, men det är framförallt under de sista månaderna som diskussionerna om Greater Copenhagen kommit igång, säger Stig Jørgensen till Rapidus.

Ambassadprogrammet, som ska knyta kontakter med andra stora life science-regioner runt om i världen, skrotas nu. MVA:s egen organisation har i dag 13 anställda och vad som ska hända med dem är ännu oklart.

– Nu har man beslutat att vi ska vara ett regionalt nätverk, och vad det betyder konkret för oss och för vår finansieringsmodell har jag fått i uppgift att tydliggöra till stämman, säger Stig Jørgensen.

Från svenskt håll har även kritik mot Stig Jørgensen framförts, men kravet på hans avgång fick anstå vid mötet och Jørgensen vill inte kommentera kritiken.

Debatten om Greater Copenhagen startade med att 46 kommuner och regioner på norra Själland ställt sig bakom varumärket Greater Copenhagen, som bland annat ska verka för att stärka regionens positioner inom life science internationellt. Ambitionen är att även få med Region Skåne på tåget men hittills har de skånska kommunerna varit ganska avvaktande.

Bland övriga argumenten som presenterats för att dra ner på MVA:s ansvar nämns bland annat att organisationen saknar organisatoriska, administrativa och ekonomiska förutsättningar för att verkligen sätta agendan.

Mot den bakgrunden valde MVA:s styrelse mellan tre alternativ, att bilda en ny, sundsöverskridande klusterorganisation med organisatorisk förankring i Copenhagen Capacity, att fortsätta som en oavhängig klusterorganisation genom MVA eller att helt enkelt luckra upp MVA och istället bilda nya kluster på var sida sundet och att i fortsättningen använda MVA som ett regionalt nätverk.

Eftersom styrelsen var helt oenig om MVA framtida uppdrag valde man alternativ nummer tre, som även innebär att ambassadörsprogrammet läggs ner. Formellt beslut tas av stämman den 22 april.

Som en följd av beslutet att ändra inriktning väljer MVA:s styrelseordförande Eva Östling, vd för svenska besöksnäringens branschorganisation Visita, att avgå. Hon uppger tidsbrist som skäl.

MVA bygger på samverkan mellan näringsliv, universitet och sjukhus och omfattar cirka 80 biotechföretag, 20 läkemedelsföretag, 100 medicinteknikföretag, elva universitet, flertalet universitetssjukhus, sju forskningsparker samt sex inkubatorer. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: