Aspekta förlorade överklagan

Malmöbyrån Aspekta överklagade Region Skånes upphandling av PR-tjänster till både förvaltnings- och kammarrätten efter ett bråk om bokstavsräkning. Nu är fallet avgjort: Överklagan ogillas - vinnare är New Republic, Gullers och Printa PR.

I förfrågningsunderlaget angav Region Skåne att budande bolag skulle beskriva sin arbetsmetodik med max 3.000 tecken. Aspekta lämnade, enligt sin version, ett anbud med en text på 2.907 tecken. Problemet var att dokumentet innehöll en bildruta med text i, och när dessa bokstäver räknades med kom Region Skåne fram till att Aspekta överskridit gränsen med 297 tecken. Anbudet ratades.

- Vi accepterar Kammarrättens beslut samtidigt som vi självfallet är besvikna över att vårt anbud uteslöts från utvärdering. Ett konsultföretag som vill göra affärer med Region Skåne lägger minst ett hundratal arbetstimmar på att skriva anbud och att vidtala referenter. Då tycker vi att det är rimligt att förvänta sig att den insatsen möts med respekt och att alla anbudsgivare behandlas lika. Det är skälet till att vi drivit frågan juridiskt, säger Aspektas vd Magnus Dahl till Nytt från Öresund.

Under 2012 betalade Region Skåne ut cirka sju miljoner till Aspekta som var rangordnad nummer ett på Region Skånes ramavtal för PR-tjänster. Framöver är det alltså New Republic, Gullers och Printa PR som gäller. /Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: