Apsis förlorade mot GetAccept

Apsis har förlorat striden man tog upp mot GetAccept och Mathias Thulin, som anklagades för att stjäla affärshemligheter och bedriva konkurrerande verksamhet.

Apsis stämning mot GetAccept och Mathias Thulin har fått av slag av Malmö tingsrätt. Som Rapidus berättat tidigare har Apsis ledning anklagat Mattias Thulin med bolaget uppstartsbolaget GetAccept för att ha stulit affärshemligheter från Apsis, samt bedrivit konkurrerande verksamhet, samtidigt som han innehaft en ledande post på Apsis 

Apsis, som sysslar med marknadsföring via mejl, har genom tre stämningar försökt förmå tingsrätten att fatta ett interimistiskt beslut om vite för att stoppa Thulin från att använda vad man ansett vara affärsidéer och hemligheter som tillhör Apsis. 

Tingsrätten anser dock inte att det finns tillräckliga bevis för att GetAccepts affärside bygger på en produktidé som funnits inom Apsis, då den bara beskrivits i allmänna ordalag. 

Apsis har inte heller gjort gällande att man själva tänkt utveckla en sådan produkt om tingsrätten skulle beslutat om vitesförbud. Apsis påstående att Thulin ägnat sig åt konkurrerande verksamhet kan ha fog för sig, säger tingsrätten, men Apsis har inte klargjort vilka kunder man gått miste om. Till sist gör tingsrätten bedömningen att Thulin agerat illojalt, men den skada som GetAccept kan lida av ett vitesförbud inte står i proportion till de skäl som framförts för ett vitesförbud. Avslaget innebär att Apsis måste betala GetAccepts rättegångskostnader, som uppgår till 250.000 kronor. 

Mathias Thulin och kollegan Jonas Blanck sålde 2013 sitt bolag Prospect Eye till Apsis och var till januari anställda i bolaget. Efter anklagelserna om stöld och konkurrens presenterades sades de upp från sina tjänster. Båda två befann sig då redan i Silicon Valley för att ta GetAccept genom den hajpade acceleratorn Y Combinator. 

Mathias Thulin och Apsis vd Kim Mortensen har avböjt att kommentera beslutet, som kan överklagas. 

Jennie Lorentsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: