Anoto köper brittisk partner

Noterade teknikbolaget Anoto i Lund köper brittiska Ubiquitous Systems för 1,2 miljoner pund. Det brittiska bolaget är sedan tidigare partner till Anoto och säljer teknik för mobil datafångst baserad på Anotos digitala penna.

Förvärvet bekostad genom en nyemission av 4,7 miljoner nya Anotoaktier. Ubiquitous Systems har sju anställda och omsätter cirka en miljon pund om året. Anotos VD Stein Ravelsby beskriver i pressmeddelandet affären som ett sätt att stärka marknadspositionen i Storbritannien och konsolidera resurserna med Lundabolagets mjukvaruleverantörer. Så sent som i december förvärvade bolaget teknik från amerikanska partnern Talario, som ska göra Anotos pennor mer kompatibla med existerande mjukvara för dokumenthantering.

Januari-september 2011 sjönk Anotos omsättning med elva procent till 135 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 243 miljoner kronor i förlust efter goodwill-nedskrivningar på 230 miljoner. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: