A1M Pharma tar in minst 80 miljoner

Lundabolaget A1M Pharma har beslutat om en företrädesemission på 122,9 MSEK och ansöker samtidigt om listning på Nasdaq First North. Bolaget har erhållit en emissionsgaranti på 80 miljoner.

– 80 miljoner kronor klarar vi oss på ett år framåt vilket är ett av kraven First North ställer på oss. Vid en fullteckning kan vi dessutom kan gå in i fas 1, säger bolagets vd Tomas Eriksson till Rapidus.

Pengarna ska i första hand gå till det återstående prekliniska utvecklingsarbetet och tillverkningen av läkemedelskandidaten ROSGard.

A1M Pharma utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M. Huvudfokus ligger på behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och akuta njurskador.

Styrelsen föreslår att emissionen beslutas på en extra bolagsstämma den 8 mars 2017. Utfallet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras den 13 april. Bolaget kommer därefter, vid ett godkännande, att listas på Nasdaq First North med beräknad handelsstart vecka 23.

– Steget in på First North är naturligt för oss eftersom vi varit på Aktietorget sedan 2013, säger Tomas Eriksson. /Magnus Erlandsson.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: