300-åriga likbärare får tillstånd från Finansinpektionen

Understödsföreningen Likbärarlaget Enigheten har efter fem års byråkratisk kamp och hot om tvångslikvidering fått tillstånd från Finansinpektionen. De klassas nu som ett försäkringsbolag i enlighet med EU:s regler och kan så fortsätta sin svit på nästan 300 år av obruten verksamhet. 

– Vi är den förening med längst obruten verksamhet i Malmö. Vi har dokumenterade årsmöten för varje år sedan starten 1729, säger Lennart Olsson, Understödsföreningens ordförande – eller ålderman. 

Han har en gedigen bakgrund från det skånska näringslivet och var bland annat med och grundade bolag som Audiodev, CD Plant samt börsnoterade Obducat och Serstech. Även flera andra av föreningens cirka 600 medlemmar är enligt åldermannen nuvarande eller tidigare skånska näringslivsprofiler. 

– Vi är en liten förening, men har ett stort och trevligt kulturhistoriskt värde. Därför tyckte vi att det var lite förvånande att inte Sverige reagerade starkare när verksamheter som denna hotades av de skärpta EU-reglerna. I Tyskland eller England tror jag till exempel att det hade blivit ramaskri om 300-åriga föreningar hotades av EU, säger Lennart Olsson. 

Efter att bland annat ha ingått som remissinstans till Finansdepartementet har nu Likbärarlaget Enigheten fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet. I praktiken innebär det att de kan fortsätta erbjuda en liten summa pengar till sina medlemmars familjer när medlemmen gått bort. Givetvis erbjuder Understödsföreningen sig också att bära liket, fastän det enligt åldermannen inte blir lika ofta längre. Annat var det när föreningen bildades efter att halva Malmös befolkning dött i pesten. Likbärarlaget var då ett bland flera i staden. 

I dag sammanträder föreningen två gånger per år; på årsmötet och när deras likvagn, som förvaras hos Tekniska museet i Malmö, ceremoniellt ska besiktigas.

  Vi sammanträder minst två gånger per år. Årsmötet på fastlagsmåndagen har funnits i snart 300 år och sedan ett tag tillbaka så ses vi också för att besiktiga likvagnen som vi förvarar hos Tekniska museet. Sen ibland är det någon av bröderna, som vi kallar medlemmarna, som sagt att de vill bli burna av laget när de gått bort och då ställer vi såklart alltid upp, säger Lennart Olsson. 

Emiliano Strauss

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: