söndag 3 december 2023

inloggad som

Förslag om elväg i Lund går vidare i upphandling

En nationell upphandling från Trafikverket efterfrågar en demonstration av en elväg för att öka kunskapen om tekniken. Det skånska konsortiet Elväg Syd – bestående av bland annat Innovation Skåne, Elonroad och LTH – har gått vidare med förslaget att anlägga en kilometerlång laddskena som kan ladda elfordon i farten längs Getingevägen i Lund.

Trafikverket driver projektet tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, på uppdrag av regeringen. Hittills har två provanläggningar för elvägsteknik byggts: två kilometer vid Arlanda och två på E16 i Sandviken.

– Det är många som börjar undersöka detta med elvägar nu. Men Sverige ligger först, tillsammans med Tyskland som vi har ett samarbetsavtal med, säger Jan Pettersson, programchef för elvägsprojektet på Trafikverket.

Nu vill man se en ny demonstration och har utlyst en förkommersiell upphandling. Tillsammans med Elväg Syd har två andra anbud – från Volvo och franska transportföretaget Alstom, samt från Gotland Ring och israeliska energibolaget Elektrion – gått vidare till nästa fas. Nu väntar en detaljerad förstudie som ska presenteras i februari.

– Vårt koncept är unikt då laddskenan ligger ovanpå vägen och kan ladda olika typer av fordon genom konduktiv laddning. Sen har vi också en lösning för hur fordonen ska kommunicera med skenan, säger Innovation Skånes Lars Tilly, projektledare för Elväg Syd.

Anbudet bygger i huvudsak på Lundabolaget Elonroads forskning från LTH. Men i konsortiet ingår även Kraftringen Energi, Solaris Sverige, Ramböll, Skånetrafiken, Statens väg och transportforskningsinstitut och Lunds kommun.

Emiliano Strauss

En nationell upphandling från Trafikverket efterfrågar en demonstration av en elväg för att öka kunskapen om tekniken. Det skånska konsortiet […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggadVårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv


  • Rapidus lanserar podd
https://open.spotify.com/show/6ZJbqTBYY3pDjZyTr7g1qt?si=18efd5d16e134096

Samarbetspartners

Zacco
Sparbanken Skåne
Lindahl