söndag 3 december 2023

inloggad som

Ekobalans får miljontillskott för livsmedelssatsning

Ekobalans Fenix i Lund tar in tre miljoner kronor. Huvudägaren AB Axel Granlund skjuter till merparten av pengarna, som ska användas till Ekobalans satsning på livsmedelsindustrin.

marten obrink– Livsmedelsindustrin har liknande problem som reningsverk har med för mycket fosfor i sina restflöden. Det försvårar och fördyrar processen, säger styrelseordförande Mårten Öbrink, till vardags chef för Malmöinkubatorn Minc.

I fjor ingick bolaget en avsiktsförklaring med ett svenskt mejeri, där deras metod provas. Vilket mejeri det rör sig om vill Mårten Öbrink inte precisera.

Ekobalans Fenix utvinner gödning ur restavfallet från reningsverk och biogasrötningsanläggningar, och kommer nu även använda samma princip på livsmedelsindustrin. Gödningsämnena säljs sedan vidare som växtnäring till lantbrukare och trädgårdsodlare. Framförallt handlar det om fosfor, en ändlig resurs som i dag bryts i gruvor.

Av bolagets sex anställda har den senast tillkomna erfarenhet av försäljning inom livsmedelsindustrin. Bokslutet för 2015 är inte klart, 2014 landade rörelseresultatet på -3,4 miljoner kronor och nettoomsättningen på 300.000 kronor.

Axel Granlund är vd och son till Karl-Axel Granlund, vars bolag AB Axel Granlund är huvudägare i Malmöbaserade industrikoncernen Volito.

Emily Binks

Ekobalans Fenix i Lund tar in tre miljoner kronor. Huvudägaren AB Axel Granlund skjuter till merparten av pengarna, som ska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad