fredag 9 juni 2023

inloggad som

Första europeiska tillskotten på väg till ESS…

Med ombildningen från svenskt aktiebolag till European Research Infrastructure Consortium öppnas dörren för kontanta kassatillskott till ESS från de europeiska medlemsländerna. Redan under hösten räknar ESS-ledningen med att få in 10-20 miljoner euro från bland andra Norge och Tyskland.

ESS-bygget som det ser ut i dag. Bild: Perry Nordeng.
ESS-bygget som det ser ut i dag. Bild: Perry Nordeng.

Hittills har Sverige och Danmark stått för notan när organisationen svällt till 350 anställda och börjat gräva och gjuta uppe på Brunnshög. Sedan starten har de båda värdnationerna pumpat in 3,4 miljarder kronor i projektet medan insatserna från övriga 15 partnerländer än så länge enbart handlat om in kind-bidrag.

I oktober överförs ESS dock formellt från det svenska aktiebolaget till ett så kallat Eric, European Research Infrastructure Consortium. Det är en organisationsform speciellt framtagen för multinationella europeiska forskningsanläggningar som bland annat gör det enklare för anslutna forskare att flytta mellan länderna. Men den stora poängen är att slippa jämka samman de 17 ländernas lagstiftning inom bolagsrätt och ge ESS en juridisk ställning i samtliga länder.

Allen Weeks− För in kind-bidragen betyder det inte så mycket om det är ett aktiebolag eller Eric, men att betala kontant till ett svenskt aktiebolag är problematiskt för många medlemsländer, säger ESS kommunikationschef Allen Weeks till Rapidus.

− Vi räknar med de första betalningarna från Norge, Tyskland, Tjeckien och möjligen också Storbritannien redan i år. Inga jättesummor, men 10-20 miljoner euro. Under 2016 kommer vi se rejäla inbetalningar från bland annat Frankrike, Italien och Spanien, säger han.

Eric-statusen öppnar även för Region Skånes bidrag till ESS. Efter en lagändring 2014 får kommuner och landsting nämligen skriva av investeringar i ett Eric på upp till 25 år. Enligt det avtal som Region Skåne just nu håller på att hamra fram tillsammans med utbildningsdepartementet ska regionen stå för 800 miljoner kronor av Sveriges åtagande till ESS.

En annan konsekvens av bytet till Eric är att dagens aktiebolagsstyrelse, med enbart svensk och dansk representation, byts ut mot en styrkommitté bestående av två representanter för varje medlemsland. Ordförande blir Chalmers vicerektor Lars Börjesson.

ESS beräknas invigas 2019 och vara i full drift 2025.

Erik Olausson

Med ombildningen från svenskt aktiebolag till European Research Infrastructure Consortium öppnas dörren för kontanta kassatillskott till ESS från de europeiska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl