tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

CDC från Lund gör nylansering vid konferens i Nice

Lundabaserade medicinkonsultföretaget Clinical Data Care (CDC) tar denna vecka ett stort strategiskt steg för att stärka sig på den europeiska marknaden. Det sker i Nice på onsdag, då företagets nyaste affärskoncept presenteras för internationella branschexperter, samlade för Drug Information Associations (DIA) Europasammankomst.

CDC är en cirka 10 år gammal snabbväxare från Lund som ägnar sig åt konsulthjälp vid kliniska prövningar av läkemedel. Många danska, svenska och internationella läkemedelsföretag finns bland kunderna.

På onsdagens ”deminar” (seminarium med demonstration) presenterar nu CDC för första gången sin nya affärsidé att erbjuda medicinföretag ett totalansvar för informationssamling, bearbetning och analys i hela kedjan för kliniska prövningar. CDC Warehouse kallas upplägget, som CDC själva tror ska bli framtidens sätt att arbeta tillsammans med företag som tar fram nya mediciner.

Presentationen vid ”deminariet” i Nice blir samtidigt en förövning till den största sammandragningen i branschen, DIA:s USA-möte i San Diego den 11-15 juni. Där har CDC för övrigt ett av sina två amerikanska kontor.

CDC arbetar sedan en tid i allians med Philadelphiaföretaget eResearchTechnology, ett av världens ledande på diagnostiska tolkningar av elektroniska signaler, som till exempel vid EKG-mätningar.

— Nu växlar vi om från del- till helhetstänkande för att erbjuda maximal nytta åt främst de medelstora läkemedelsföretagen, säger VD och huvudägaren Jerker Ringström.

— Genom att satsa på total lagerhållning av informationen kan förhoppningsvis fler företag undvika mycket kostbara missar och fördröjningar i den kliniska testkedjan.

CDC har idag cirka 180 anställda och omsätter 120 miljoner svenska kronor. Delägarna är inte så många, men typen av ägare är väl blandad.

VD Jerker Ringström och närstående, samt anställda, äger cirka 50 procent. Tre poster på 11,29 procent finns hos svenska 6:e AP-fonden, ventureföretaget Health Cap samt Hjärt- och Lungfonden, medan något mindre poster ägs av Röda Korset och venturebolaget Ven Kap (döpt efter ön i Öresund), som ingår i den svenska Hagströmer & Qviberg-sfären.

Det finns planer på börsintroduktion, men inga sådana beslut har fattats och torde inte heller bli aktuella förrän tidigast nästa år.

Lundabaserade medicinkonsultföretaget Clinical Data Care (CDC) tar denna vecka ett stort strategiskt steg för att stärka sig på den europeiska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad