måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Sårläkning kan bli ny storsäljare för Biora

Malmöföretaget Biora startar kliniska pilotstudier i Skandinavien för att undersöka preparatet Emdogains effekter vid behandling av kroniska sår och sår efter strålningsbehandlingar.

Emdogain, som i dag används mot svår tandlossning, har nämligen visat sig ha positiva bieffekter. Rapporter från tandläkare som använder Emdogain pekar på att medlet inte bara motverkar tandlossning, utan även leder till snabbare sårläkning.

Om pilotstudierna slår väl ut kan Biora stå inför den märkliga situationen att ha hittat en biprodukt vars potential på världsmarknaden vida överstiger den ursprungliga huvudproduktens.

— Sårläkning är en jättemarknad, så stor att siffrorna svindlar, kommenterar Bioras informationschef Mikael Sjöblom.

Mikael Sjöblom menar att utgångsläget är mycket positivt, eftersom det redan är konstaterat att Emdogain inte ger några biverkningar i sin nuvarande användning. De kliniska studierna ska visa hur effektivt preparatet faktiskt är för sårläkning utanför munhålan. I bästa fall kan det ta tre till fyra år innan preparatet kan börja säljas för det nya användningsområdet.

Biora har fram tills nu inte prioriterat utveckling av produkter utanför munhålan. Argumentet har varit att bolaget bör inrikta sig på den kärnverksamhet som aktieägarna har satsat sina pengar i. Forskningen kring nya användningsområden utanför munhålan kommer därför att bedrivas i dotterbolaget Biora BioEx.

— Vi söker nu efter en finansiell eller industriell partner som vill gå in och ta den större delen av kostnaderna, säger Mikael Sjöblom.

En annan väg vore att sälja ut aktierna i BioEx till Bioras aktieägare, som då själva kan avgöra om de vill satsa pengar i forskningsbolaget. Men Bioras ledning tycks prioritera det första alternativet med en etablerad partner, till exempel ett större läkemedelsbolag som redan agerar på världsmarknaden.

Bioras försäljning ökade förra året från 50,1 till 73,6 miljoner svenska kronor. Resultatet efter skatt blev – 86,7 miljoner (- 99,4) kronor. Aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista och på Nasdaq-börsen. Kursen har följt med i den allmänna uppgången för biotekniksektorn sedan årsskiftet. Hittills i år har aktiens värde ökat med över 70 procent.

Malmöföretaget Biora startar kliniska pilotstudier i Skandinavien för att undersöka preparatet Emdogains effekter vid behandling av kroniska sår och sår […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad