måndag 2 oktober 2023

inloggad som

IT-boomen i Öresund saknar en råvara: folk

Av Keld Broksø

Det danska IT-investmentbolaget 2M Invests börsdebut är bara det senaste exemplet på den guldfeber som råder inom IT-branschen i Öresundsregionen. När 2M Invest-aktien i onsdags handlades för första gången på Köpenhamns Fondbörs nådde kursen 1 400 kronor. Det är 14 gånger det nominella värdet.

Från 1998 till 1999 har danskarnas sparande i fonder nästan fördubblats, från 124 till 203 miljarder danska kronor – och IT-investeringarna attraherar de stora summorna. Vi kan konstatera två saker:

– Det finns tillräckligt med pengar och investeringsintresset är enormt så snart en koppling till IT eller Internet bara kan anas.

– Investerare som Rapidus har talat med ser nu en avgörande fara för Öresundsregionens förmåga att fånga tillväxtmöjligheterna: Regionen kan inte rekrytera tillräckligt med folk till Internetbolagen, som är investerarnas favoriter. Och investeringsviljan måste fångas upp nu, om den inte ska vända sig bort från regionen.

Stockholm, som nyligen var på Newsweeks förstasida på grund av sin IT-boom, känner av att det finns gränser för tillväxten. Enligt svenska Industriförbundets VD Per Olofsson kommer företagen i Stockholm att söka sig mer mot Öresundsregionen där tillgången på arbetskraft fortfarande ser bättre ut.

Men problemen märks nu också inom IT- och Internetbraschen på många ställen i Öresundsregionen. Företag som Navision har till och med tvingats att tacka nej till beställningar, eftersom de inte hade tillräckligt med folk för att utföra uppdragen. Särskild brist är det på högkvalificerad personal med akademisk bakgrund bland IT-specialister, ingenjörer inom elektronik- och mjukvaruområdena och inom universiteten.

IT-Øresund, som leds av en styrelse med 16 medlemmar från universitetsvärlden och näringslivet, menar nu att man måste ta alla chanser för att behålla investeringsviljan i Öresundsregionen. Enligt Yih-Jeou Wang, avdelningschef hos Dansk Industris IT-branschförening ITEK, handlar det till exempel om följande viktiga insatser:

– Öresundsuniversitetets fulla potential och dragningskraft ska utnyttjas.

– Fler unga ska motiveras att söka tekniska utbildningar.

– Utländsk arbetskraft ska lockas hit.

– Barriärerna i Öresundsregionen måste avskaffas.

ITEK fruktar att den nuvarande pressen på IT- och Internetbranschen gör att lönerna skenar och att satsningar i utlandet därför blir en nödvändighet för investerarna. Därför måste Öresundsregionen agera i tid. Det måste finnas extra incitament för att bosätta sig i regionen för de moderna guldgrävarna i Internetbranschen, som totalt dominerar investeringarna.

Det gäller först och främst att utnyttja den enorma potential som de elva universiteten och högskolorna erbjuder inom Öresundsuniversitetet med 120 000 studenter och 7 500 forskare. Öresundsuniversitetet vill själv stärka samarbetet med näringslivet, bland annat med små och medelstora företag, vilket många Internetbolag startar som. Näringslivet bör acceptera inbjudan och utnyttja Öresundsuniversitetets stora resurser, som rätt använda kan ge investerarna något extra som de tycker är värt att satsa på.

Av Keld Broksø Det danska IT-investmentbolaget 2M Invests börsdebut är bara det senaste exemplet på den guldfeber som råder inom […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv


  • Rapidus lanserar podd
https://open.spotify.com/show/6ZJbqTBYY3pDjZyTr7g1qt?si=18efd5d16e134096


Samarbetspartners

Zacco
Sparbanken Skåne
Lindahl