lördag 30 september 2023

inloggad som

Stärk nätverket mellan stora och små bioteknikföretag

Av Keld Broksø

Framtiden för Öresundsregionens medicin- och bioteknikindustri ligger i ett samspel mellan etablerade stora företag och den nya undervegetationen av mindre bioteknikföretag.

Den senare har slagit skott och frodats särskilt de två senaste åren och är typiskt centrerad kring forskare som har brutit sig loss från stora bolag.

Själland har drygt 15 nya företag av den typen. Medicon Valley Academy i Skåne uppskattar antalet till sju-åtta.

Utvecklingen kräver nu att stärkta nätverk etableras mellan de etablerade och de nya, små som stormar fram, anser nyckelpersoner som Rapidus talat med. Amerikanska och några europeiska koncerner har konstaterat att de bara överlever i allians med de nya och skickligaste bioteknikföretagen inom bland annat diagnostik, genterapi och cancerbehandling.

Men Öresundsregionen är för långsam. För bara fem år sedan tog de stora knappt notis om växtpotentialen hos de små.

Chefen för Vækstfonden i Köpenhamn, Bent Kiemer, menar att en tät kontakt mellan stora och små är avgörande för att vidmakthålla boomen för bioteknikföretagen. Vækstfonden har satsat en tredjedel av två miljarder investerade danska kronor på bioteknik. På två år har Vækstfonden investerat i tio nya bioteknikbolag.

Ett av dem är Zealand Pharmazeuticals, som strax före jul avslutade en kapitalförstärkning på 56 miljoner danska kronor. Företaget forskar kring bland annat peptider, och direktör Jakob Dynes Hansen tror att det finns förutsättningar för flera liknande företag.

Men även om nätverket har utvecklats behöver det ytterligare formaliseras, eftersom Medicon Valley Academy-initiativet inte har fått sin slutliga form.

Det behövs starka, formella fora, inte minst yrkespolitiskt, anser Jakob Dynes Hansen.

Zealand Pharmazeuticals hade självt fördel av ett slagkraftigt nätverk, men det fick man närmast till skänks av ledningen: VD Eva Steiness var tidigare forskningschef i Lundbeck och styrelseordföranden Jørgen Buus Lassen er VD i Asger Aamunds NeuroSearch A/S. Asger Aamund är närmast Danmarks Mr Biotek på grund av den enorma tillväxten sedan börsnoteringen av NeuroSearch 1996.

NeuroSearch kunde för två veckor sedan presentera ett avtal med brittiska GlaxoWellcome om utveckling och marknadsföring av ett antidepressivt medel, NS2389.

Behovet av ett starkare nätverk uppstår alltså när mera okända forskare med potential och stort behov av kapital skall plockas upp, inte minst till gagn för de stora företagen själva.

Medicon Valley Academy’s VD Peter Halken kallar dessa branschutsagor för ”problemet i ett nötskal”. Det är aktuellt redan på onsdag, den 9 februari, då Medicon Valley Academy har generalförsamling och årsmöte.

Flera talare kommer då in på problemet. Peter Halken säger att Medicon Valley Academy tänker formulera en politik för nätverksuppbyggnad.

Målet är att få flera mindre företag att använda föreningen och anmäla sig som medlemmar. Det är också nödvändigt om den ska överleva och ha inflytande.

Medicon Valley Academy ska nu bli självägande i stället för en offentlig institution. Den ska drivas affärsmässigt och det kan bara ske med nuvarande och, framför allt, nya medlemmars uppbackning.

Av Keld Broksø Framtiden för Öresundsregionens medicin- och bioteknikindustri ligger i ett samspel mellan etablerade stora företag och den nya […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad