1,3 miljoner skåningar till årsskiftet

Allt fler vill till Skåne och den närmsta tiden förväntas antalet invånare i länet öka snabbt. Det enligt en ny befolkningsprognos från Region Skåne. Men utvecklingen ställer nya krav på kommunerna.

Den färska prognosen lades fram för Regionala utvecklingsnämnden igår och sträcker sig mellan 2015 - 2025. En konstant tillväxt förutspås under perioden. Vid årsskiftet beräknas antalet invånare i Skåne passera 1,3 miljoner.

Anledningen är de stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet. Statistiskt sett kommer de nu att börja skaffa egna barn inom de närmsta åren. Men även de stora flyktingströmmarna, framförallt från Syrien, bidrar till utvecklingen. Det här sätter enligt rapporten en ökad press på kommunerna att ta fram förskole- och skolplatser, men även på sjukvården då antalet äldre förväntas öka.

Malmö, Lund och Helsingborg är de kommuner som växer mest i antalet personer. Mindre kommuner i sydvästra Skåne växer också procentuellt sett mycket, enligt prognosen. /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: